Koyfin Home > Directory > Futures > Wheat

Wheat Price Chart (W1)

View On Koyfin

Last 10 Days of Wheat Prices

11/24/2020599.75
11/23/2020598.75
11/20/2020593.25
11/19/2020591.75
11/18/2020597.75
11/17/2020595.25
11/16/2020598
11/13/2020593.5
11/12/2020588.25
11/11/2020598