Koyfin Home > Directory > Futures > Wheat

Wheat Price Chart (W1)

View On Koyfin

Last 10 Days of Wheat Prices

06/05/2020515
06/04/2020524.75
06/03/2020512.5
06/02/2020508
06/01/2020515.5
05/29/2020521
05/28/2020514.25
05/27/2020504.75
05/26/2020507.25
05/25/2020506.75