Koyfin Home > Directory > Futures > Wheat

Wheat Price Chart (W1)

View On Koyfin

Last 10 Days of Wheat Prices

05/24/2019489.5
05/23/2019470.25
05/22/2019472.75
05/21/2019478.75
05/20/2019478.25
05/17/2019465
05/16/2019467
05/15/2019448.75
05/14/2019439.25
05/13/2019431.25