Koyfin Home > Directory > Futures > Wheat

Wheat Price Chart (W1)

View On Koyfin

Last 10 Days of Wheat Prices

03/19/2019456.5
03/18/2019456.75
03/15/2019462.25
03/14/2019448.25
03/13/2019440.25
03/12/2019446.25
03/11/2019422.25
03/08/2019432.75
03/07/2019431.5
03/06/2019440.5