Koyfin Home > Directory > Futures > Wheat

Wheat Price Chart (W1)

View On Koyfin

Last 10 Days of Wheat Prices

01/24/2020571.1799
01/23/2020579.7169
01/22/2020577.4113
01/21/2020580.5277
01/20/2020572.545
01/17/2020571.1731
01/16/2020563.2473
01/15/2020577.0687
01/14/2020568.2988
01/13/2020561.5447