Koyfin Home > Directory > Futures > Wheat

Wheat Price Chart (W1)

View On Koyfin

Last 10 Days of Wheat Prices

07/19/2019503.5
07/18/2019493.5
07/17/2019505.5
07/16/2019507.5
07/15/2019507.75
07/12/2019536.25
07/11/2019536.25
07/10/2019511.75
07/09/2019509.75
07/08/2019516.75