Koyfin Home > Directory > Futures > Wheat

Wheat Price Chart (W1)

View On Koyfin

Last 10 Days of Wheat Prices

08/07/2020496
08/06/2020502.5
08/05/2020510.25
08/04/2020508
08/03/2020520.25
07/31/2020530.75
07/30/2020528.75
07/29/2020532.5
07/28/2020523.5
07/27/2020526.5