Koyfin Home > Directory > Futures > Wheat

Wheat Price Chart (W1)

View On Koyfin

Last 10 Days of Wheat Prices

09/13/2019485.75
09/12/2019485.75
09/11/2019477.5
09/10/2019484.5
09/09/2019474.5
09/06/2019460.25
09/05/2019464
09/04/2019456.25
09/03/2019447.25
09/02/2019428.3513