Koyfin Home > Directory > ETF's > Aptus Collared Income Opportunity ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF Price Chart (ACIO)

View On Koyfin

Last 10 Days of ACIO Prices

06/02/202024.8
06/01/202024.7
05/29/202024.6822
05/28/202024.5697
05/27/202024.51
05/26/202024.3016
05/22/202024.3
05/21/202024.2026
05/20/202024.32
05/19/202024.22