Koyfin Home > Directory > ETF's > Aptus Collared Income Opportunity ETF

Aptus Collared Income Opportunity ETF Price Chart (ACIO)

View On Koyfin

Last 10 Days of ACIO Prices

10/18/201924.6448
10/17/201924.67
10/16/201924.61
10/15/201924.6035
10/14/201924.4935
10/11/201924.54
10/10/201924.42
10/09/201924.29
10/08/201924.19
10/07/201924.36